Obchodní podmínky (Informace) - Kontinentální postele a přírodní matrace | Johann Malle

Zboží bylo vloženo do košíku.

Pokračovat v nákupu Přejít do košíku

Zboží bylo odebráno z košíku.

Kontaktní formulář byl úspěšně odeslán!

Obchodní podmínky

 

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Johann Malle Production s.r.o., Podbabská 1112/13, 160 00  Praha 6 - Bubeneč

IČ: 28768795, DIČ: CZ28768795

 

PREAMBULE

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě a na showroomech s výrobky (zbožím) prodávající společnosti Johan Malle Production s.r.o. a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv uzavřených na showroomech a prostřednictvím internetového obchodu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a je-li kupujícím spotřebitel, pak též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

I. Vymezení některých pojmů

1. Pro účely těchto VOP se rozumí:

a) prodávajícím: obchodní společnost Johann Malle Production s.r.o., Podbabská 1112/13, Bubeneč, 160 00 Praha 6. IČ: 28768795, DIČ: CZ28768795., zapsaná v obchodním Městského soudu v Praze spisová značka C 208632

b) provozovnou prodávajícího: jeho obchodní prostory (showroom) nebo výrobní prostory v budově na adrese:

• Praha - Nákupní galerie MoDo, V Oblouku 800, 252 43 Praha – Průhonice

• Brno - Business Park – Budova C, Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno

• Dlouhá Lhota 10, 294 05 Dlouhá Lhota;

c) kupujícím: buď osoba jednající při uzavření smlouvy jako spotřebitel (viz. bod d) tohoto oddílu) nebo jako podnikatel;

d) kupujícím – spotřebitelem: osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; je to fyzická či právnická osoba, která od prodávajícího nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s nimi;

e) výrobky: matrace, přírodní matrace, matrace do postele, zdravotní matrace, ortopedické matrace, manželské matrace, dětské matrace, futony, futonové matrace, matrace na míru, matrace na zakázku, shiatsu matrace, masážní matrace, meditační matrace, relaxační matrace, antialergenní matrace, bio matrace, zdravotní matrace, latexové matrace, kokosové matrace, matrace ze 100% bavlny, wellnessmatrace, podložky pod matrace, svrchní podložky, matrace do postýlky z čistě přírodních certifikovaných materiálů, kontinentální postele z přírodních materiálů, postele z masivu (smrk, buk, borovice, dub, olše a jiné), futonové postele, dětské postýlky, rošty do postele, rošty, sofa, lehátka, sedačky, lavice, postele a rošty na zakázku, kolekce a postelové systémy, realizace na zakázku;

f) všechny námi vyrobené matrace musí být použity výhradně na pevné rošty nepolohovatelné – kvalitní deskové dno nesmí mít ostré hrany latí a musí zabírat minimálně 2/3 plochy pod matrací. Největší přípustná vzdálenost mezi jednotlivými příčkami je 30 mm. Veškeré přírodní matrace a matrace Johann Malle jsou určené na nepolohovací dno postele;

g) udávaná výška matrace je měřena u nové matrace v nejvyšším bodě bez zatížení, kdy přípustná je odchylka do + - 3% na obou stranách a je dána vlastnostmi přírodních vrstev jádra;

h) u všech výrobků Johann Malle je přípustná odchylka do + - 3% a je dána vlastnostmi přírodních vrstev použitých materiálů.

 

II. Objednávka

1. Objednávku výrobků nebo dalšího zboží může učinit kupující:

a) na showroomech přes obchodní zástupce

b) přes kontaktní formulář

c) přes e-mail: info@johann-malle.cz

d) přes eshop Johann Malle Production s.r.o.

Po uskutečnění objednávky do objednávkového systému (poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu, a tedy za objednávku závaznou. Při objednávce výrobku na zakázku dle přání zákazníka bude požadována záloha ve výši 50% z ceny objednaného výrobku a kupní smlouva je uzavřena v okamžiku uhrazení této zálohy.

 

2. Objednávka do zahraničí je řešena individuálně přes info@johann-malle.cz.

 

III. Ceny

1. Ceny výrobků jsou stanoveny dle aktuálního ceníku výrobků prodávajícího v době uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak (dále jen „kupní cena“). Ceny jsou uvedeny včetně DPH a dopavy po ČR.

 

2. Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH).

 

IV. Bonusy, slevy, doprava

1. Prodávající nabízí různé bonusy a slevy na výrobky a doplňky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto bonusy, slevy změnit, zrušit nebo zavést slevy nové. Jedná se především o bonusy nebo slevy množstevní, které jsou vždy poskytovány individuálně.

 

2. Doprava výrobků je po celé ČR zdarma dle níže uvedených podmínek.

 

V. Platební podmínky

1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu řádně a včas. Výrobky budou kupujícímu předány až po úplném zaplacení kupní ceny.

 

2. Kupující je povinen uhradit kupní cenu, buď:

a) při uzavření kupní smlouvy hotově na pokladně prodávajícího (1), nebo

b) při uzavření kupní smlouvy platební kartou na pobočce prodávajícího (1), nebo

c) bankovním převodem na účet určený prodávajícím. Číslo bankovního účtu Prodávajícího vedeného u České spořitelny a.s.: 000000-0006282942/0800 – jako Variabilní symbol uveďte číslo Vaší objednávky. IBAN: CZ4708000000000006282942, SWIFT CODE: GIBACZPX, nebo

d) na dobírku.

    (1) "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

 

3. Jedná-li se o výrobky na zakázku, zaplatí kupující při podpisu kupní smlouvy zálohu ve výši 50 % kupní ceny včetně DPH, pokud není při uzavření kupní smlouvy sjednáno jinak. Zbývající část kupní ceny je povinen kupující uhradit před převzetím výrobků, způsobem uvedeným v odstavci 2. Neuhradí-li kupující kupní cenu včas nebo vůbec nebo jiným způsobem zabrání dodání výrobků, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní pokutu odpovídající 25 % kupní ceny včetně DPH. Kupující prohlašuje, že takto sjednanou smluvní pokutu považuje za přiměřenou.

 

VI. Doba dodání výrobků, neodebrání výrobků

1. U výrobků, které jsou prodávajícím nabízeny skladem, je obvyklá doba dodání max. 5 pracovních dnů po ČR. Při objednání výrobků, které nejsou skladem (např. postele a kolekce na zakázku), jsou výrobky dodávány nejpozději do 2-4 týdnů ode dne objednání, za předpokladu, úplného zaplacení kupní ceny. Pokud prodávající nebude schopen dodržet tento termín, dohodne se telefonicky nebo e-mailem s kupujícím na nejbližším termínu dodání výrobků tak, aby došlo k co nejrychlejšímu vyřízení objednávky ke spokojenosti zákazníka.

 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující zakoupené výrobky nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně (e-mailem, SMS nebo faxem) k odběru prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané výrobky), může prodávající od kupní smlouvy odstoupit a výrobky prodat jiné osobě. Kupujícímu pak nevzniknou žádné nároky na náhradu škody např. ušlý zisk apod. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané výrobky po odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího je prodávající oprávněn fakturovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši přijaté zálohy, nebyla-li záloha složena, tak ve výši 50 % z hodnoty neodebraných výrobků uvedených v kupní smlouvě.

 

3. V případě, že došlo k následnému odběru neodebraných výrobků a prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle předchozího bodu, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty těchto výrobků za každý den prodlení přesahující 21 dnů, nejméně však 300,- Kč.

 

4. Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo jiným obdrženým plněním od kupujícího.

 

VII. Způsob dopravy

1. Výrobky prodávajícího jsou dopravovány prostřednictvím kurýrních služeb nebo vlastní dopravou. Doprava výrobků je po celé ČR zdarma. Výrobky jsou vždy důkladně zabaleny, aby nedošlo během přepravy k poškození. Zákazník by si měl prohlédnout nepoškozený obal (matrace, postele, doplňku) dodaných výrobků a v případě poškození odmítnout převzetí zásilky. Individuálně je možné domluvit osobní převzetí objednaných výrobků.

Výrobky běžně dopravujeme i do zahraničí. Doprava do zahraničí je řešena individuálně přes info@johann-malle.cz nebo telefonicky na tel. čísle: + 420 720 253 827.

Doprava kontinentální postele Johann Malle nebo postelového systému se řeší individuálně na info@johann-malle.cz nebo telefonicky na tel. čísle: + 420 720 253 827.

 

VIII. Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny dle kupní smlouvy. Úhrada se má za uskutečněnou připsáním částky na účet prodávajícího. Nebezpečí a odpovědnost za škody na výrobcích přecházejí na kupujícího při jeho převzetí. Zachování výhrady vlastnického práva ve prospěch prodávajícího zůstává i při dalším prodeji kupujícím třetí osobě a/nebo jeho případné další zpracování kupujícím nebo třetí osobou. Kupující se zavazuje s tímto vždy seznámit svého odběratele.

 

2. Převzetí výrobku je kupující povinen potvrdit prodávajícímu na dodacím listu nebo předávacím protokolu.

 

IX. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujících probíhá v souladu s platnými zákony na území České republiky.

 

2. Prohlášení o ochraně osobních údajů:

Johann Malle Production s.r.o. (dále jen MAP), provozovatel webových stránek www.johann-malle.cz, plně respektuje a chrání osobní integritu každého návštěvníka těchto stránek. MAP považuje veškeré Vaše osobní údaje za soukromé a důvěrné a uchovává je v souladu s příslušnou legislativou, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

 

3. Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které textovými soubory ukládanými do Vašeho počítače umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určené pro její provozovatele a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

X. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

1. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů v případě, že objednávku učinil emailem (info@johann-malle.cz), či kontaktním formulářem na webových stránkách, jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí výrobků,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů výrobků nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky výrobků; nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka výrobků, ode dne převzetí první dodávky výrobků;

toto odstoupení musí zaslat kupující na adresu sídla prodávajícího na základě e-mailu odeslaného Kupujícím na e-mailovou adresu Prodávajícího (info@johann-malle.cz). Výrobky musí být vráceny na adresu Prodávajícího Dlouhá Lhota 10, 294 05 Dlouhá Lhota jako obyčejná zásilka. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Výrobky včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeny, neporušeny, pokud možno nepoužity, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů apod., schopny další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi výrobku. Na základě takto vrácených výrobků budou kupujícímu nejpozději do 20 kalendářních dnů vráceny i peníze za objednané výrobky, a to ve výši částky, za kterou byly výrobky koupeny.

Na vrácení výrobků je třeba předem upozornit e-mailem prodávajícího, a to ve znění: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za výrobky na účet číslo (Vaše číslo účtu).“

 

2. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy (není-li níže uvedeno jinak):

a) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

b) o dodávce výrobků, které byly upraveny individuálne podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

c) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

d) o dodávce výrobků v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

 

3. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením výrobků, a jde- li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení výrobků, jestliže tyto výrobky nemohou být vráceny pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 

4. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

 

XI. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech;

a) kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;

b) kdy není schopen dodat výrobky v daném termínu v případech, že se výrobky již nevyrábí nebo nedodávají, a kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele výrobků;

c) kdy kupující neuhradí příslušnou zálohu nebo kupní cenu dle příslušných ustanovení těchto podmínek;

 

2. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

XII. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

1. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že výrobek při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 Obč. zákoníku).

 

2. Nemá-li výrobek vlastnosti stanovené v § 2161 Obč. zákoníku, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nového výrobku bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti výrobku, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového výrobku bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu výrobku, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nový výrobek bez vad, vyměnit jeho součást nebo výrobek opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí výrobku kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí.

 

4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady výrobků, které byly způsobeny dopravou výrobků prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.

 

5. Vadou výrobku není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo v barevném tónu), lakovaných nebo glazovaných ploch, a to zejména u dodatečně objednaných výrobků. Vadou výrobku není mechanické poškození, estecké změny odstínu, mechanické problémy způsobené vlastní neodbornou montáží, poškození způsobené vlhkostí či nedostatečným odvětráním a vady způsobené nesprávným používáním či uložením výrobku na nevhodném podkladu. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci tolerance. U výrobků prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

 

6. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaných výrobků.

 

7. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení výrobků způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

 

8. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u výrobků v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité výrobky strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.

 

9. Pro kupujícího se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení Obč. zákoníku následující:

a) výskyt opravitelné vady či pravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

b) při nepodstatném porušení smlouvy má kupující právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího,

c) při podstatném porušení smlouvy má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

 

10. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího, a to v zákaznickém servisu následujících provozoven prodávajícího:

• Praha - Nákupní galerie MoDo, V Oblouku 800, 252 43 Praha – Průhonice

• Brno - Business Park – Budova C, Londýnské náměstí 881/6, 639 00 Brno

• Dlouhá Lhota 10, 294 05 Dlouhá Lhota;

 

11. Postup reklamace: Reklamace může být kupujícím uplatněna v kterékoliv prodejně prodávajícího, a to ústně spolu s předložením originálu nebo kopie prodejního dokladu (kupní smlouvy nebo dokladu o zaplacení kupní ceny výrobků, dále jen „kopie prodejního dokladu“), písemně dopisem s přiloženým originálem nebo kopií prodejního dokladu, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu info@johann-malle.cz.

 

12. Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího-spotřebitele ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobků, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalenářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Kupující je povinen poskytnout při vyřizování reklamace tzv. účinnou součinnost. Zejména umožnit možnost prohlídku nebo opravu výrobku v dohodnutém termínu případně připravit výrobky k převozu nebo jej po opravě převzít.

 

13. V případě vrácení části nebo celé kupní ceny za výrobek kupujícímu, a to z jakéhokoliv důvodu (např. sleva z kupní ceny, odstoupení od smlouvy), může být částka do výše 2.500,– Kč (včetně) vyplacena kupujícímu v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě, že částka převyšuje 2.500,– Kč, bude v přiměřené lhůtě, která zpravidla nepřesáhne 20 kalendářních dnů, vrácena kupujícímu bankovním převodem na účet, který kupující prodávajícímu za tímto účelem sdělí, nebo poštovní poukázkou, nedohodnou-li se jinak.

 

14. Při uplatnění reklamace zákazník dopraví reklamované výrobky na reklamační místo Johann Malle Production s.r.o., Dlouhá Lhota 10, 294 05 Dlouhá Lhota. Po ukončení reklamačního procesu jsou zákazníkovy vyreklamované výrobky zaslány na náklady Johann Malle Production s.r.o., pokud není stanoveno dohodou jinak. Na dárky, které jsou k objednaným výrobkům poskytovány zdarma, a na výrobky se slevou nelze uplatnit reklamaci ani požadovat výměnu výrobků.

 

XIII. Informační povinnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

1. Prodávající informuje spotřebitele, že v souladu s ustanovením § 14 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů věcně příslušná Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, PSČ 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. XIV. Závěrečná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

 

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Nové znění všeobecných obchodních podmínek bude též zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích všeobecných obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění všeobecných obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

 

3. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

 

4. Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu. Byla-li kupní smlouva uzavřena písemně, i její změny a doplňky musejí být učiněny v písemné formě.

 

5. Zvláštní ujednání se zákazníkem písemně učiněná ve vlastní kupní smlouvě mají přednost před těmi ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

 

Johann Malle Production s.r.o. – www.johann-malle.cz, poslední datum aktualizace: 31.03.2016